UL. SIENKIEWICZA 4, 30-033 KRAKÓW CZESC@ENOLAB.PL PIOTR: 506 519 639    🕙 10:00–14:00    📆 PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK

Siarkowanie wina

„Umiejętność zarządzania SO₂ jest tym,
co odróżnia winiarzy od amatorów.” [#]

SO₂ jest jak brama zamkowa, odpierająca najazd barbarzyńców. Jeżeli brama zostanie usunięta choćby na krótko, gdy najeźdźcy są już u bram, to wstawianie nowej bramy w późniejszym terminie nie na wiele się zda. Gdy już dojdzie do bakteryjnego zepsucia wina i/lub wino się utleni, przywrócenie odpowiedniego poziomu SO₂ nie rozwiąże problemu. SO₂ to środek prewencyjny, a nie lekarstwo.

Protokół siarkowania wina

 1. Zmierz zawartość wolnego SO₂, całkowitego SO₂ oraz pH wina.
 2. Określ docelowy poziom wolnego SO₂ w oparciu o zawartość alkoholu w winie, jego pH oraz projektowany poziom cząsteczkowego SO₂.
 3. Oblicz o ile musi wzrosnąć wolny SO₂ (ΔSO₂ = docelowy SO₂ – aktualny SO₂) i na tej podstawie określ ilość pirosiarczynu potasu K₂S₂O₅, której użyjesz.
 4. Dodaj K₂S₂O₅ do wina; poczekaj około 5 dni pozwalając na związanie się części SO₂
  (po upływie 4-5 dni od dodania SO₂ wino nie powinno już wiązać SO₂).
 5. Zmierz wolny SO₂ oraz całkowity SO₂.
 6. Oblicz ponownie i dodaj ilość K₂S₂O₅ potrzebną do uzyskania pożądanego poziomu wolnego SO₂.
 7. Powtarzaj co 1 miesiąc (dobra praktyka: sprawdzaj wolny SO₂ co 2-3 tygodnie).

Jaką dawką siarkować wino?

 1. 100 litrów białego wina: alkohol = 10% obj., wolny SO₂ = 10 mg/l, całkowity SO₂ = 40 mg/l, pH = 3,3.
 2. Projektowany poziom cząsteczkowego SO₂ = 0,8 mg/l.
 3. Z kalkulatora siarkowania odczytujemy: wymagany poziom wolnego SO₂ = 20 mg/l.
 4. Zatem ilość wolnego SO₂ musimy zwiększyć o 20-10 = 10 mg/l, co wymaga użycia 1,7 grama K₂S₂O₅.
 5. Podwajamy tę ilość do 3,4 grama K₂S₂O₅ ze względu na to, że przy całkowitym SO₂ < 50 mg/l najprawdopodobniej około 50% SO₂ i tak ulegnie związaniu (w kalkulatorze jako: „Poprawka na związany SO₂”).
 6. Dodajemy 3,4 grama K₂S₂O₅ (najlepiej w postaci roztworu) i czekamy ~5 dni.
 7. Mierzymy wolny i całkowity SO₂. Wynik: FSO₂ = 17 mg/l, TSO₂ = 65 mg/l.
 8. Dla osiągnięcia 20 mg/l wolnego SO₂, przy całkowitym SO₂ powyżej 50 mg/l, potrzebujemy 20-17 = 3 mg/l, co przekłada się na 0,5 g K₂S₂O₅.
 9. Dodajemy 0,5 g K₂S₂O₅ (do 0,7 g K₂S₂O₅ jeżeli chcemy uwzględnić jeszcze 10-30% poprawkę na związany SO₂).
 10. Powtarzamy co miesiąc.

Oznaczenia: FSO₂ – free (wolny), TSO₂ – total (całkowity), MSO₂ – molecular (cząsteczkowy).

Lepiej stosować większe dawki rzadziej, niż wiele małych dawek często
(działa to efektywniej na mikroorganizmy i daje lepszy stosunek wolnego do całkowitego SO₂).

Kontroluj stężenie wolnego SO₂

 1. Po fermentacji alkoholowej i/lub po fermentacji jabłkowo-mlekowej.
 2. W trakcie dojrzewania wina w beczce.
 3. W trakcie przechowywania wina w tanku.
 4. Po zastosowaniu dodatków lub po stabilizacji wina.
 5. Przed butelkowaniem.
 6. Po zabutelkowaniu.

Schemat postępowania

Schemat siarkowania wina