Krok 1/2: Skomponuj swoją najlepszą analizę cydru

  1. Podaj liczbę próbek i wyślij swoje zamówienie korzystając z poniższego formularza.
  2. Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia i pro formę.
  3. Na wypełnionych „pod korek” pojemnikach umieść trwałe oznaczenia próbek.
  4. Opisane próbki prześlij na adres: Piotr Przybek, ul. Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków.
  5. Wykonaj przelew na wskazany w fakturze pro forma numer rachunku bankowego.
  6. Po wykonaniu analiz, drogą mailową otrzymasz raport z wynikami oraz fakturę VAT.

 
 
 
 
Cennik analiz aktualny od: 24 lipca 2020
Potrzebujesz pomocy? zapytaj@enolab.pl

Lp. Parametr, jednostka #KOD Metoda · Przyrząd · OIV (kategoria metody) Objętość
próbki
Cena brutto · PLN Liczba
próbek
1-5 6 + LA*
1 Alkohol „na etykietę”, % obj. #ABV 2 × pomiar gęstości destylatu · OIV-MA-AS312-01A/4B (I) 500 mL 44 42 39
2 Alkohol „pojedynczy”, % obj. #ALK 1 × pomiar gęstości destylatu · OIV-MA-AS312-01A/4B (I) 300 mL 34 32 29
3 Glukoza + Fruktoza, g/L #GIF Metoda enzymatyczna · Fotometr · OIV-MA-AS311-02 (II)   50 mL 34 32 29
4 SO₂ wolny, mg/L #FSO Metoda kolorymetryczna · Fotometr   50 mL 29 27 24
5 SO₂ całkowity, mg/L #TSO Metoda kolorymetryczna · Fotometr   50 mL 29 27 24
6 Kwasowość lotna, g/L #VAC Destylacja z parą wodną · Zmodyfikowana OIV-MA-AS313-02 (I)   50 mL 34 32 29
7 Kwasowość ogólna, g/L #TA7 Miareczkowanie potencjometryczne do pH7 · OIV-MA-AS313-01 (I)   50 mL 24 22 19
8 Kwasowość ogólna + pH #PH7 Miareczkowanie potencjometryczne + pH   50 mL 29 27 24
9 Odczyn pH #PHX pH-metr laboratoryjny · OIV-MA-AS313-15 (I)   50 mL 14 12   9
10 Kwas jabłkowy, g/L #MAL Metoda enzymatyczna · Fotometr · OIV-MA-AS313-11 (II)   50 mL 29 27 24
11 Kwas mlekowy, g/L #LAC Metoda enzymatyczna · Fotometr · OIV-MA-AS313-07 (II)   50 mL 29 27 24
12 Tlen rozpuszczony, mg/L #DO2 Pomiar optyczny · Sonda tlenowa   50 mL 19 17 14
13 Gęstość w 20°C, g/mL #DNS Gęstościomierz oscylacyjny · OIV-MA-AS2-01A (I)   50 mL 14 12   9
14 Mętność, NTU #NTU Metoda nefelometryczna · Mętnościomierz · OIV-MA-AS2-08 (IV)   50 mL 19 17 14

DRUGI WYNIK GRATIS! Analizy wykonujemy zawsze w dwóch powtórzeniach, z uwzględnieniem precyzji metody pomiarowej. USŁUGA EKSPRES: Motywuje nas Twoja hojność. Wpłać dowolną kwotę na dowolny cel charytatywny i poinformuj nas o tym. CZAS REALIZACJI zależy od liczby dostarczonych próbek oraz aktualnego obciążenia laboratorium.

Lp. LAbonament™ #KOD * Zasady korzystania z LAbonamentu Cena brutto
PLN
Zamawiam
1 FILLETTE #FLT Opłaty są naliczane według ostatniej kolumny cennika, do kwoty opłaconego abonamentu włącznie.
Część zamówienia, której wartość przekroczy kwotę opłaconego abonamentu, zostanie rozliczona według cen zawartych w pozostałych dwóch kolumnach cennika, w zależności od liczby próbek.
  375  
2 STANDARD #STD   750  
3 MAGNUM #MGN  1500  


Opisane próbki należy dostarczyć pod adresem:
Piotr Przybek ul. Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków
OŚWIADCZENIE

zapytaj@enolab.pl | T: 506 519 639

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest ENOLAB Elżbieta Przybek, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 8171904505 oraz numerem REGON 383485199.

Wysyłając zamówienie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie w celu należytego wykonania zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne. W każdej chwili masz wgląd do własnych danych osobowych, możesz je poprawić lub całkiem usunąć. Więcej: polityka prywatności.