UL. SIENKIEWICZA 4, 30-033 KRAKÓW CZESC@ENOLAB.PL PIOTR: 506 519 639    🕙 10:00–14:00    📆 PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK

Czym siarkować?

Praktyka
enologiczna
Dozwolone substancje
PL EN
SULFITACJA
winogron
· roztwór dwutlenku siarki
· wodorosiarczyn potasu
· bezwodny siarczyn potasu
· siarczyn amonu
· wodorosiarczyn amonu
· solution of sulfur dioxide
· potassium hydrogen sulfite (potassium bisulfite)
· potassium anhydrous sulfite
· ammonium sulfite
· ammonium hydrogen sulfite (ammonium bisulfite)
SIARKOWANIE
rozgniecionych winogron
lub moszczu
· gazowy dwutlenek siarki
· wodny roztwór dwutlenku siarki
· pirosiarczyn potasu (dwusiarczyn potasu)
· siarczyn amonu
· dwusiarczyn amonu
· gaseous sulphur dioxide
· aqueous sulphur dioxide solution
· potassium metabisulphite (potassium disulphite)
· ammonium sulphite
· ammonium disulphite
SIARKOWANIE WINA · gazowy dwutlenek siarki
· roztwory siarki
· roztwory pirosiarczynu potasu
· gaseous sulphur dioxide
· sulphuric solutions
· potassium metabisulphite solutions

🍇 1.12. SULFITACJA (OENO 3/04)

Dodawanie do winogron roztworu dwutlenku siarki lub wodorosiarczynu potasu, bezwodnego siarczynu potasu, siarczynu amonu lub wodorosiarczynu amonu.


Addition of, solution of sulfur dioxide, or potassium hydrogen sulfite, potassium anhydrous sulfite, ammonium sulfite or ammonium hydrogen sulfite to grapes.

🍇 2.1.2. SIARKOWANIE (5/87)

Dodanie gazowego dwutlenku siarki, wodnego roztworu dwutlenku siarki lub dwusiarczynu potasu (pirosiarczynu potasu), siarczynu amonu lub dwusiarczynu amonu do rozgniecionych winogron lub do moszczu.


Addition to crushed grapes or to must of gaseous sulphur dioxide, aqueous sulphur dioxide solution, or potassium disulphite (potassium metabisulphite), ammonium sulphite or ammonium disulphite.

🍷 3.4.4. SIARKOWANIE WINA (OENO 7/03)

Dodawanie do wina gazowego dwutlenku siarki, roztworów siarki lub roztworów pirosiarczynu potasu.


The addition of gaseous sulphur dioxide, sulphuric solutions or potassium metabisulphite solutions to wine.

Źródło: Wykaz i opis dokumentów zawartych w Kodeksie praktyk enologicznych OIV,
o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/934