UL. SIENKIEWICZA 4, 30-033 KRAKÓW CZESC@ENOLAB.PL PIOTR: 506 519 639    🕙 10:00–14:00    📆 PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK

Pomiar zawartości alkoholu

Zawartość alkoholu w winie

Zawartość alkoholu w winie jest parametrem, który w rzeczywistości (urzędowej) determinuje to czy dany wyrób w ogóle można zakwalifikować jako wino. Wino z winogron to taki fermentowany wyrób winiarski, w którym rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu nie jest mniejsza niż 8,5% obj. oraz naturalna objętościowa zawartość alkoholu nie przekracza 15% obj.

Rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu – zawartość alkoholu w % objętościowych określona przez liczbę jednostek objętości czystego alkoholu zawartą w 100 jednostkach objętości produktu, w temp. 20°C.

Zawartość alkoholu w procentach objętościowych (% obj.) lub masowych (% mas.) wyznacza się przez precyzyjny pomiar gęstości lub refrakcji destylatu i odczyt z odpowiednich tabel zawartości alkoholu [por. np. 2].

Jak zmierzyć zawartość alkoholu w winie

Pomiar zawartości alkoholu w destylacie (bezpośredni pomiar w winie jest niezasadny, ze względu na silny wpływ czynników zakłócających, np. obecność cukrów, białek, tanin) można wykonać używając:

  1. Piknometru – pomiar gęstości lub ciężaru właściwego destylatu, wykorzystuje się dokładny pomiar masy cieczy przy ściśle określonej objętości.
  2. Areometru, alkoholomierza – pomiar gęstości, ciężaru właściwego lub stężenia alkoholu w destylacie, wykorzystuje się siły wyporu.
  3. Wagi hydrostatycznej – pomiar gęstości destylatu, wykorzystuje się siły wyporu.
  4. Gęstościomierza oscylacyjnego – pomiar gęstości destylatu, wykorzystuje się pomiar okresu drgań kapilary wypełnionej destylatem.
  5. Refraktometru – pomiar współczynnika załamania światła.
  6. Spektrometru – pomiar w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR).

Źródła:

[1] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r., poz. 1104). [2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody (Dz. U. Nr 106, poz. 716).