UL. SIENKIEWICZA 4, 30-033 KRAKÓW CZESC@ENOLAB.PL PIOTR: 506 519 639    🕙 10:00–14:00    📆 PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK

Kalkulator alkoholu potencjalnego

alkohol potencjalny w moszczu

Wróżenie z moszczu…, czyli jak obliczyć moc wina.

Poniższy kalkulator mocy wina pozwala na zaplanowanie potencjalnej zawartości alkoholu w gotowym winie na podstawie pomiarów zawartości cukru w moszczu przed fermentacją.

§ 3. 1. W celu ustalenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach:
1) pobiera się próbkę winogron o masie 1 kg co najmniej z trzech różnych miejsc partii winogron;
2) z próbki winogron pobranej w sposób określony w pkt 1 sporządza się moszcz winogronowy, z którego – po zmieszaniu, przesączeniu przez suchą czterokrotnie złożoną gazę i odrzuceniu pierwszych kropel przesączu – pobiera się próbkę do badania naturalnej zawartość alkoholu w moszczu winogronowym przed rozpoczęciem fermentacji.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji oraz ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach (Dz.U. 2016 poz. 1409).

¹ Lepsze oszacowanie potencjalnego stężenia alkoholu daje pomiar zawartości glukozy i fruktozy w moszczu.
² Rzeczywista (końcowa) zawartość alkoholu zależeć będzie również od temperatury, w jakiej przebiegnie fermentacja, ze względu na straty alkoholu na skutek parowania.