KRAKÓW, MAŁOPOLSKA CZESC@ENOLAB.PL PIOTR: 506 519 639    🕙 10:00–14:00    📆 PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK

Otrzymywanie destylatu

Zawartość alkoholu w mieszaninie wodno-alkoholowej można oznaczyć przez pomiar gęstości, a następnie jej przeliczenie na stężenie alkoholu na podstawie oficjalnych tabel alkoholowych. Poza alkoholem i wodą, wino zawiera też ekstrakt, który wpływa na gęstość, dlatego bezpośrednie oznaczanie alkoholu w winie przez pomiar gęstości jest niemożliwe. Wino musi być rozdzielone na alkohol i ekstrakt przez destylację, którą przeprowadza się zwykle zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi metodami.

Destylację wykonuje się w następujący sposób:

Dokładnie zmierzoną objętość wina umieszcza się w kolbie destylacyjnej zestawu do destylacji prostej.
Wino zobojętnia się roztworem wodorotlenku wapnia w celu uniknięcia odparowywania kwasów lotnych. Przeprowadza się destylację, a otrzymany destylat dopełnia się wodą destylowaną do pierwotnej objętości.

Uzyskana w ten sposób ciecz ma taką samą zawartość alkoholu jak oryginalna próbka, ale nie zawiera już ekstraktu. Stężenie alkoholu w ułamku objętościowym (% obj., % vol, % v/v) lub ułamku masowym (% mas, % w/w) określa się z dużą precyzją przy użyciu pomiaru gęstości i odpowiednich tabel.