czesc@enolab.pl 506 519 639 · Pn–Pt · 10:00–14:00

Siarkowanie wina przed butelkowaniem

W trakcie butelkowania zawsze wprowadzimy do wina pewną (nie zaniedbywalną) ilość tlenu. Poziom nasycenia tlenem świeżo zabutelkowanego wina sięga często ⅓ jego maksimum – nasycone (ang. saturated) wino zawiera ok. 7 mg tlenu w każdym litrze. A ponieważ przeciętna butelka ma pojemność 0,75 litra, zatem butelka wina nasyconego tlenem w ⅓ zawiera ok. 1,7 mg tlenu rozpuszczonego (⅓ · 7 · 0,75).

Objętość pustej przestrzeni pod korkiem (ulaż) w butelce wynosi ok. 5 mililitrów, a ponieważ w temperaturze pokojowej powietrze zawiera ok. 300 mg tlenu w litrze, zatem przestrzeń pod korkiem (jeżeli wypełniona jest tylko powietrzem) zawiera 1,5 mg tlenu.

Łącznie, zakorkowana już butelka zawiera 3,2 mg tlenu (1,7 mg w winie + 1,5 mg w szyjce butelki). A ponieważ ze stechiometrii reakcji wynika, że (teoretycznie) 4 mg SO₂ reagują z 1 mg tlenu, to 12,8 mg SO₂ jest potrzebne, aby przereagować z tlenem zawartym w jednej butelce wina (4 · 3,2 mg). Butelka zawiera 0,75 l wina, będziemy zatem potrzebowali 17 mg SO₂ (12,8/0,75) na każdy litr wina, tylko na potrzeby reakcji z tlenem wprowadzonym podczas butelkowania.

Jeżeli wino przed zabutelkowaniem zawierało 25 mg wolnego SO₂ na litr, to po butelkowaniu i przereagowaniu z tlenem, zostanie go już w nim tylko ok. 8 mg/l.

Wyznaczanie ilości wprowadzonego tlenu przez pomiar spadku zawartości wolnego SO₂ nie jest najdokładniejszym sposobem. Reakcja pomiędzy SO₂ i tlenem wymaga czasu. W praktyce potrzeba kilku dni, aby cały rozpuszczony tlen przereagował z dwutlenkiem siarki. W dodatku część rozpuszczonego tlenu przereaguje z innymi (niż SO₂) składnikami wina. Mimo to, przydatne oszacowanie poboru tlenu można wykonać przez dokładny pomiar zawartości SO₂ tuż przed wykonywaniem operacji na winie oraz ponownie, po upływie kilku dni.

Kiedy wino już zabutelkujemy, SO₂ pełni w nim swoją rolę w sposób „ofiarny”, zużywając się z czasem. Objawia się to spadkiem zawartości SO₂ w winie. Dynamika tego spadku zależy od: składu wina, ilości tlenu wprowadzonego do wina w trakcie butelkowania, typu zamknięcia (korek vs zakrętka) oraz od warunków w jakich zabutelkowane wino jest przechowywane.

Siarkowanie wina przed butelkowaniem
5 (100%) 7 opinii