Kraków, Małopolska czesc@enolab.pl 506 519 639 · Pn–Pt · 10:00–14:00

Pomiar zawartości alkoholu

Zawartość alkoholu w winie jest parametrem, który w rzeczywistości (urzędowej) determinuje to czy dany wyrób w ogóle można zakwalifikować jako wino. W polskim ustawodawstwie [1] wino z winogron to taki fermentowany wyrób winiarski, w którym rzeczywista zawartość alkoholu¹ wynosi od 8,5% do 15% objętościowych.

Zawartość alkoholu w procentach objętościowych (% vol) lub wagowych (% mas) wyznacza się poprzez precyzyjny pomiar gęstości lub refrakcji [planowany osobny wpis] destylatu i odczyt z odpowiednich tabel zawartości alkoholu [por. np. 2].

Zawartość alkoholu etylowego w destylacie (bezpośredni pomiar w winie jest praktycznie niezasadny, ze względu na silny wpływ czynników zakłócających, np. obecność cukrów, białek, tanin) można wyznaczyć używając:

  1. Piknometru – pomiar gęstości lub ciężaru właściwego destylatu, wykorzystuje się dokładny pomiar masy cieczy przy ściśle określonej objętości [planowany osobny wpis].
  2. Areometru, alkoholomierza – pomiar gęstości, ciężaru właściwego lub stężenia alkoholu w destylacie, wykorzystuje się siły wyporu.
  3. Wagi hydrostatycznej – pomiar gęstości destylatu, wykorzystuje się siły wyporu.
  4. Gęstościomierza oscylacyjnego – pomiar gęstości destylatu, wykorzystuje się pomiar okresu drgań kapilary wypełnionej destylatem [planowany osobny wpis].
  5. Refraktometru – pomiar współczynnika załamania światła [planowany osobny wpis].
  6. Spektrometru – pomiar w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) [planowany osobny wpis].


¹ Rzeczywista zawartość alkoholu – zawartość alkoholu w % objętościowych określona przez liczbę jednostek objętości czystego alkoholu zawartą w 100 jednostkach objętości produktu, w temperaturze 20°C [1].

Źródła:

[1] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r., poz. 1104). [2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody (Dz. U. Nr 106, poz. 716).