Kraków, Małopolska czesc@enolab.pl 506 519 639 · Pn–Pt · 10:00–14:00

Otrzymywanie destylatu

Zawartość alkoholu w mieszaninie wodno-alkoholowej można oznaczyć przez pomiar gęstości, a następnie jej przeliczenie na stężenie alkoholu na podstawie oficjalnych tabel alkoholowych. Poza alkoholem i wodą, wino zawiera też ekstrakt, który wpływa na gęstość, dlatego bezpośrednie oznaczanie alkoholu w winie przez pomiar gęstości jest niemożliwe. Wino musi być rozdzielone na alkohol i ekstrakt przez destylację, którą przeprowadza się zwykle zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi metodami.

Generalnie destylację wykonuje się w następujący sposób:

Dokładnie zmierzoną objętość (lub masę) wina umieszcza się w kolbie destylacyjnej zestawu do destylacji prostej. Wino zobojętnia się roztworem wodorotlenku wapnia (lub wodorotlenku sodu) w celu uniknięcia odparowywania kwasów lotnych. Następnie przeprowadza się destylację, a otrzymany destylat dopełnia się wodą destylowaną do pierwotnej objętości (lub masy).

Uzyskana w ten sposób ciecz ma taką samą zawartość alkoholu jak oryginalna próbka, ale nie zawiera już ekstraktu. Stężenie alkoholu w ułamku objętościowym (% obj., % vol, % v/v) lub ułamku masowym (% mas, % w/w) określa się z dużą precyzją przy użyciu pomiaru gęstości i odpowiednich tabel.