ul. Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków czesc@enolab.pl 506 519 639 · Pn–Pt · 10:00–14:00

Co i kiedy mierzyć w winie

KIEDY MIERZYĆCO MIERZYĆ
Monitorowanie dojrzałości owoców · średnia masa jagody
· Brix
· cukier na jagodę
· glukoza + fruktoza
· kwas jabłkowy
· pH (mierz pHoprawnie)
· kwasowość ogólna
Zbiór owoców (ang. juice panel) · pH
· kwasowość ogólna
· kwas winowy
· kwas jabłkowy (dobór drożdży, FJM)
· K⁺ (potas)
· Brix (alkohol potencjalny)
· glukoza + fruktoza
· YAN (NH₄⁺ + NOPA)
· mętność (NTU)
W trakcie fermentacji alkoholowej · pH
· temperatura
· gęstość względna (ang. specific gravity)
Po fermentacji alkoholowej · pH
· kwasowość ogólna
· kwasowość lotna
· alkohol
· glukoza + fruktoza (cukier resztkowy)
· kwas jabłkowy
· stabilność białkowa (na ciepło)
Po fermentacji jabłkowo-mlekowej · pH
· kwasowość ogólna
· kwasowość lotna
· alkohol
· glukoza + fruktoza
· kwas jabłkowy
· wolny SO₂
· całkowity SO₂
W trakcie dojrzewania wina
co miesiąc · pH
· wolny SO₂ (protokół siarkowania)
· kwasowość lotna
co pół roku · pH
· kwasowość ogólna
· kwasowość lotna
· wolny SO₂
· całkowity SO₂
· alkohol
Po kupażowaniu · alkohol (do karty kupażu)
· kwasowość ogólna (do karty kupażu)
· kwasowość lotna (do karty kupażu)
· ekstrakt całkowity (do karty kupażu)
Przed butelkowaniem · alkohol (obowiązkowa deklaracja na etykiecie)
· glukoza + fruktoza (w przypadku deklaracji na etykiecie)
· wolny SO₂
· całkowity SO₂ (ze względu na limity)
· pH (jeżeli trzeba „dosiarkować” wino)
· tlen rozpuszczony (aby wyznaczyć poprawkę przy siarkowaniu)
· kwasowość lotna (ze względu na limity)
· kwas jabłkowy (jeżeli nie był mierzony wcześniej)
· stabilność winianowa (na zimno)
· stabilność białkowa (na ciepło)
· stabilność mikrobiologiczna
Po zabutelkowaniu · wolny SO₂
· TPO (ang. Total Package Oxygen)
Co i kiedy mierzyć w winie
4.8 (96.47%) 85 opinii