ul. Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków kontakt@enolab.pl (12) 293 78 86 · Pn–Pt · 10:00–14:00

::: EnoLab · Laboratorium Enologiczne*

Kto wysoko mierzy, ten już w soku mierzy.

Misja: SOLARIS · Pokolenia

summer-895943_1920

Kontynuujemy eksplorację win z odmiany solaris (zobacz: poprzedni etap). Naszą ambicją jest przebadanie przynajmniej 25% populacji solarisów (tj. 40 winnic na 160 deklarujących uprawę tej odmiany, za: http://winogrodnicy.pl/).   Każdy kto zdecyduje się przekazać do darmowych badań próbkę (750 mL) swojego wina z odmiany solaris, uzyska dostęp do zanonimizowanych wyników…
Read more

Kwasowość ogólna miareczkowa

test-tubes-904546_1920

Kwasowość miareczkowa (potencjalna, bierna), niesłusznie nazywana ogólną, wyraża całkowite stężenie w roztworze kwasowych atomów wodoru występujących zarówno w postaci zdysocjowanej, jak i niezdysocjowanej, które w reakcji z zasadami ulegają zobojętnieniu.   Kwasowość miareczkowa wina jest zatem miarą zawartości w winie substancji chemicznych o charakterze kwasowym, w szczególności kwasów organicznych (np.…
Read more

Misja: SOLARIS

solaris_na_strone

Człowiek może ogarnąć tak niewiele rzeczy naraz; widzimy tylko to, co dzieje się przed nami, tu i teraz; unaocznienie sobie równoczesnej mnogości procesów, jakkolwiek związanych ze sobą, jakkolwiek się nawet uzupełniających, przekracza jego możliwości. — Stanisław Lem „Solaris” Ruszamy z projektem SOLARIS, którego głównym celem jest określenie podatności polskich win z odmiany solaris na oksydacyjną…
Read more

Areometryczny pomiar gęstości

buoy-142099_1920

Areometr umożliwia jedynie oszacowanie procentowej zawartości alkoholu w cieczy. Działa na zasadzie różnicy wyporności cieczy w zależności od jej gęstości. Aby pomiar był miarodajny przyrząd powinien być stosowany w ściśle określonych warunkach temperaturowych (20 °C).   Areometr jest pływakiem o wrzecionowatym kształcie, wykonanym najczęściej ze szkła (film 1). W górnej…
Read more

Gęstość wina

wine-933236_1920

Gęstość bezwzględna (ang. density), jest stosunkiem masy określonej objętości wina lub moszczu m w określonej temperaturze t °C do jej objętości V. Gęstość w układzie SI wyraża się w kg/m³ i oznacza symbolem ρt .     Gęstość bezwzględna jest to wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji w danej temperaturze…
Read more