Kraków, Małopolska kontakt@enolab.pl

::: EnoLab · Laboratorium Enologiczne

Kto wysoko mierzy, ten już w soku mierzy.

Kwasowość ogólna miareczkowa

test-tubes-904546_1920

Kwasowość miareczkowa (potencjalna, bierna), niesłusznie nazywana ogólną, wyraża całkowite stężenie w roztworze kwasowych atomów wodoru występujących zarówno w postaci zdysocjowanej, jak i niezdysocjowanej, które w reakcji z zasadami ulegają zobojętnieniu.   Kwasowość miareczkowa wina jest zatem miarą zawartości w winie substancji chemicznych o charakterze kwasowym, w szczególności kwasów organicznych (np.…
Read more

Misja: SOLARIS

solaris_na_strone

Człowiek może ogarnąć tak niewiele rzeczy naraz; widzimy tylko to, co dzieje się przed nami, tu i teraz; unaocznienie sobie równoczesnej mnogości procesów, jakkolwiek związanych ze sobą, jakkolwiek się nawet uzupełniających, przekracza jego możliwości. — Stanisław Lem „Solaris” Ruszamy z projektem SOLARIS, którego głównym celem jest określenie podatności polskich win z odmiany solaris na oksydacyjną…
Read more

Areometryczny pomiar gęstości

buoy-142099_1920

Areometr umożliwia jedynie oszacowanie procentowej zawartości alkoholu w cieczy. Działa na zasadzie różnicy wyporności cieczy w zależności od jej gęstości. Aby pomiar był miarodajny przyrząd powinien być stosowany w ściśle określonych warunkach temperaturowych (20 °C).   Areometr jest pływakiem o wrzecionowatym kształcie, wykonanym najczęściej ze szkła (film 1). W górnej…
Read more

Gęstość wina

wine-933236_1920

Gęstość bezwzględna (ang. density), jest stosunkiem masy określonej objętości wina lub moszczu m w określonej temperaturze t °C do jej objętości V. Gęstość w układzie SI wyraża się w kg/m³ i oznacza symbolem ρt .     Gęstość bezwzględna jest to wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji w danej temperaturze…
Read more

Oznaczanie zawartości alkoholu

wine-823619_1920

Zawartość alkoholu w winie jest parametrem, który w rzeczywistości (urzędowej) determinuje to czy dany wyrób w ogóle można zakwalifikować jako wino. W polskim ustawodawstwie [1] wino z winogron to taki fermentowany wyrób winiarski, w którym rzeczywista zawartość alkoholu¹ wynosi od 8,5% do 15% objętościowych.   Zawartość alkoholu w procentach objętościowych…
Read more